Skat regler

Regler – Skat.dk

Som udgangspunkt skal rederiet i gennemsnit over et indkomstår fastholde eller forøge den procentdel af rederiet ejede bruttotonnage, der er registreret i en …

Denne side er din adgang til skat.dk

Regler – Skat.dk

Som udgangspunkt skal operatørselskabet i gennemsnit over et indkomstår fastholde eller forøge den procentdel af operatørselskabet opererede bruttotonnage, der …

Grænsegængerreglerne – Skat.dk

Beskatningen ændrer sig fra at være bruttobeskattet til at blive beskattet efter de almindelige regler for fuldt skattepligtige. Hvis Danmark har indgået en …

Denne side er din adgang til skat.dk

1. Regler og pligter – Skat.dk

I afsnit 1 har vi beskrevet vigtige regler og pligter, I bør kende som … digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter.

Borger – Skat.dk

Skat af løn, pension, SU, B-indkomst og lign. Fradrag. Kørselsfradrag, servicefradrag, renter, gaver og lign. Motor. Når du ejer, køber eller sælger et køretøj …

Dine personlige skatteforhold

Gevinster, præmier og dusører – Skat.dk

Det gælder fx et spil eller lotteri for medarbejderne på en arbejdsplads eller medlemmerne af en forening. De samme regler gælder, hvis spillet eller …

Denne side er din adgang til skat.dk

Grænsegængerreglerne – Skat.dk

du er begrænset skattepligtig til Danmark og tjener mindst 75 % af hele din indkomst i Danmark. Indkomsten beregnes efter særlige regler for opgørelse af en …

Denne side er din adgang til skat.dk

Du udlejer et værelse eller en bolig, du selv bor i – Skat.dk

Hvis du både har udlejet under og over 4 måneder, kan du vælge at bruge reglerne for korttidsudlejning for alle dine udlejninger.

Denne side er din adgang til skat.dk

A.A.3.1 Baggrund og regler – Skat.dk

Baggrunden for reglerne om bindende svar er at give borgerne mulighed for gennem en forenklet sagsbehandling at få et hurtigt og bindende svar om almindeligt …

Denne side er din adgang til skat.dk

C.E.4.2.2.1 Generelle regler om indkomstopgørelsen … – SKAT

Undtagelse. Personer omfattet af reglen. Reglen omfatter den længstlevende ægtefælle, når den længstlevende ægtefælle skal beskattes efter skattereglerne om …

Keywords: skat regler